Logo Serwispak kolorowe

Smart Bagger

Smart Bagger

Urządzenie Bagger

Urządzenie Smart Bagger

System foam-in-bag, podobnie jak foam-in-place, służy do tworzenia przeciwwstrząsowych ochronnych opakowań z pianki poliuretanowej. Jest to jeden z najlepszych sposobów zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem podczas ich transportu.

W skład systemu wchodzi maszyna wyprodukowana poprzez firmę „Intellipack” Smart Bagger, dwa komponenty A i B do tworzenia piany poliuretanowej, chemia czyszcząca oraz rękaw folii.

Odmierzona porcja pianki wstrzyknięta przez urządzenie do rękawa foliowego rozpręża się pod wpływem zmieszania dwóch komponentów oraz ciepła około 200-krotnie zwiększając swoją objętość.

Urządzenie jest w pełni automatyczne. Umożliwia ustawienie kilku różnych wielkości tworzonych wypełniaczy.

W jaki sposób wytwarzane są takie formy z pianki wypełniającej?

Wytworzenie formy  zabezpieczającej odbywa się poprzez połączenie dwóch płynnych składników chemicznych  tworzących piankę i wtryśnięcie ich do ochronnego worka ze specjalnej folii HDPE.

Urządzenie Smart Bagger wtłacza zmieszane ze sobą dwa składniki w określonej przez operatora ilości. Następnie zamyka folię zgrzewem. Nie pozwala to pianie wydostać się na zewnątrz, jak również zetknąć z pakowanym produktem.

W ten sposób przygotowany worek z płynną jeszcze masą wkładamy do kartonu. Umieszczamy na nim zabezpieczany produkt (w chwili, gdy pianka zaczyna powiększać swoją objętość)  i lekko wciskamy go w rosnącą piankę do połowy wysokości.

Czas zastygania jest w przeciwieństwie do innych pian bardzo krótki. Już po 3-5 sekundach po zamknięciu kartonu pianka przybiera trwały kształt.   Następnie wytwarzamy drugi worek i umieszczamy go w kartonie nad produktem, dociskając do pakowanego przedmiotu. Po zamknięciu kartonu pianka  wypełni wszystkie wolne przestrzenie i zastygnie unieruchamiając pakowany przedmiot z góry oraz z dołu.

Worek z folii oczywiście uniemożliwi bezpośredni kontakt z ochranianym elementem i już po ok. 5 sekundach opakowanie z pianki jest gotowe. Karton szczelnie wypełniony, a towar dobrze zabezpieczony, umieszczony pomiędzy dwoma formami z pianki.

Ciężki przedmiot w opakowaniu z pianki
Ochronne opakowanie z Bagger w kartonie

Opakowania ochronne z pianki

Urządzenie Bagger może również tworzyć ciągły łańcuch wypełnionych pianką  elementów ochronnych, jak przedstawiono to na ilustracji poniżej:

Ochronne opakowanie z Bagger

Zaletą tego urządzenia jest możliwość  wyprodukowania opakowania ochronnego bez potrzeby przygotowania kosztownej często formy.

Pozwala to w przypadku zróżnicowanego towaru na wykonywanie różnych wielkości osłon z pianki poliuretanowej, dopasowanych do różnych wielkości kartonów.

Tak wykonane zabezpieczenia dopasowujące się do kształtu wyrobu to pewność dotarcia nieuszkodzonych wyrobów do klienta.

Materiały eksploatacyjne:

Wymiary urządzenia:

Zestaw akcesoriów dla urządzenia Bagger